Blog

Blog

“เริม” โรคติดต่อทางผิวหนัง ที่ต้องระวัง!!! EP5

เริมเกิดจากการติดเชื้อ Herpes virus type  1 หรือ Herpes virus type 2 ที่ผิวหนังซึ่งพบได้บ่อย ทำให้มีตุ่มน้ำขึ้นที่ผิวหนัง หลังจากการติดเชื้อครั้งแรกนั้นเจ้าไวรัสจะหลบซ่อนอยู่บริเวณเส้นประสาทที่รับความรู้สึกบริเวณผิวหนังและมีโอกาสก่อโรคได้อีกในอนาคต…<<อ่านเพิ่มเติม>>

หูดข้าวสุก (Molluscum contagiosum) EP2

หูดข้าวสุก คือการติดเชื้อทางผิวหนังที่เกิดจากเชื้อไวรัสมอลลัสคุม คอนทาจิโอซุม ซึ่งสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสโดยตรงทางผิวหนังหรือ…<<อ่านเพิ่มเติม>>

หูด (warts) EP1

หูด เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นตุ่มนูนแข็งบนผิวหนังที่เกิดจากเชื้อฮิวแมนแปปิโลมาไวรัส (Human papillomavirus) หรือเอชพีวี (HPV)…<<อ่านเพิ่มเติม>>