Blog

“แตนทะเล” (Sea Lice) EP11

แตนทะเลหรือที่เรียกว่า Sea Bather’s Eruption คือการสัมผัสกับตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตในทะเล เช่น ตัวอ่อนของแมงกะพรุนซึ่งมีขนาดเล็กมาก แต่มี Nematocyte หรือเข็มพิษ ที่ทำให้เกิดอาการคันและแสบร้อนได้เวลาไปดำน้ำหรือเล่นน้ำทะเล

อาการของการโดนแตนทะเล

  • เกิดอาการคันระหว่างอยู่ในน้ำ มักเกิดในบริเวณที่เสื้อผ้าไม่ได้ปกคลุม
  • เกิดอาการคันเมื่อขึ้นจากน้ำทะเลเพราะมีตัวอ่อนติดอยู่ตามเสื้อผ้า 
  • เมื่อมีการขัดถูหรืออาบน้ำจืดจะทำให้เกิดการปล่อยเข็มพิษออกมา 
  • อาการคันและผื่นอาจอยู่ต่อเนื่องยาวนานได้เป็นสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีความไวต่อการแพ้มากน้อยแค่ไหน

การดูแลรักษาอาการแตนทะเล

  • หากรู้สึกปวดหรือคันขณะอยู่ในทะเลควรขึ้นจากน้ำทะเลทันที 
  • ให้ถอดเสื้อผ้าหรือ Wet Suit ที่สวมใส่ แล้วชำระล้างร่างกายด้วยน้ำทะเลสะอาด
  • ห้ามขัดถูบริเวณที่มีอาการคัน
  • อาจใช้ยาลดการอักเสบกลุ่มสเตียรอยด์ทาบริเวณนั้น พร้อมการกินยาแก้แพ้กลุ่ม Antihistamine

หากอาการรุนแรงมากกว่านี้ เช่น หน้าบวม ตาบวม หายใจติดขัด มีตุ่มนูนหนาขนาดใหญ่ ให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ทันที

You may also like