Blog

รู้เท่าทัน “โรคงูสวัด” EP6

งูสวัด (HERPES ZOSTER)

คือ การติดเชื้อที่ทำให้เกิดตุ่มน้ำพองใสขึ้นบริเวณผิวหนังร่วมกับอาการปวดแสบปวดร้อน ซึ่งเกิดจาก reactivation ของเชื้อสุกใส

อาการงูสวัด

1-3 วันแรกจะมีอาการปวด จากนั้นมักจะมีผื่นแดง ตุ่มน้ำขึ้นบริเวณที่ปวด และ         จะมีผื่นใหม่เพิ่มขึ้นได้เรื่อย ๆ แล้วค่อย ๆ แห้งตกสะเก็ด


ผื่นจะขึ้นตามเส้นประสาทที่เชื้อหลบซ่อนอยู่ มักจะเป็นแค่ข้างใดข้างหนึ่ง แต่ผื่นจะไม่พาดข้ามไปอีกฝั่งของร่างกาย

ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้หลังเกิดงูสวัด

  • ผื่นเป็นเยอะกระจายมากกว่าปกติ 
  • มีผื่นเข้ากระจกตาหรือทำให้การมองเห็นผิดปกติ
  • ผื่นมีความรุนแรงมาก ทำให้มีแผลลึกและอาจเกิดแผลติดเชื้อ 
  • มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า 
  • มีอาการปวดเส้นประสาทหรือมีความผิดปกติของระบบเส้นประสาท  

การรักษางูสวัด

  • การได้รับยาต้านไวรัส ( Valacyclovia, Acyclovia) จะลดอาการปวดและทำให้โรคหายเร็วขึ้น จะได้ผลดีหากเริ่มยาได้ภายใน 3 วันหลังมีอาการ
  •  ทาครีมหรือขี้ผิ้งบริเวณแผล 
  • ทานยาแก้ปวดในกรณีที่มีอาการปวดเส้นประสาทร่วมด้วย 

การป้องกัน 

ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ควรได้รับวัคซีนงูสวัด เพื่อลดอาการรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนจากการเป็นงูสวัด ผู้ที่รับวัคซีนยังมีโอกาสเป็นงูสวัดได้อยู่ แต่อาการนั้นมักจะไม่รุนแรง และภาวะแทรกซ้อนจะพบได้น้อยกว่า

You may also like

Skin Cancer EP3
“แตนทะเล” (Sea Lice) EP11

Leave a Comment