Blog

ตัวคุ่น หรือ “ริ้นดํา” (Black flies) EP4

“ตัวคุ่น” หรือ “ริ้นดํา” (Black flies) ส่วนใหญ่มักจะเรียกแมลงขนาดเล็กๆ ที่กัดเจ็บว่าตัวคุ่นหรือปึ่ง ซึ่งเป็นอีกชื่อของริ้น

ลักษณะของตัวคุ่น

  • ขนาดเล็กมากใกล้เคียงกับแมลงหวี่ มีปากเจาะแบบดูดเหมือนยุง ลำตัวสีดำหรือเทาแก่ 
  • พบได้ทั่วไปตามชายฝั่งทะเล ชายหาด และป่าชายเลน 
  • พื้นที่ที่พบประวัติการโดนกัดได้บ่อยคือฝั่งหาดในยาง

อาการเมื่อโดนตัวคุ่นกัด

หลังโดนกัดบางคนอาจมีอาการแพ้ได้มาก เป็นตุ่มแดงคันเหมือนยุงกัด หรือมีลักษณะเป็นตุ่มน้ำพองใสได้ 

การรักษา

  • เมื่อถูกริ้นกัดแล้วเกิดผื่นแพ้ แนะนำให้ทายาแก้แพ้เพื่อป้องกันผิวหนังอักเสบ
  • หากเกิดแผลเป็นบริเวณกว้างและคันมาก ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินและให้การรักษาที่ เหมาะสม 

การป้องกัน

  • การใช้สารไล่แมลง (repellent) ทาป้องกันแมลงกัดที่บริเวณผิวหนังหรือพ่นเสื้อผ้า 
  • ใส่เสื้อผ้าหนาปกคลุมร่างกายให้มิดชิด เพื่อป้องกันริ้นเล็ดลอดเข้าไปกัดในร่มผ้า

You may also like

Skin Cancer EP3
“แตนทะเล” (Sea Lice) EP11

Leave a Comment